چند اهنگ بسیار زیبا از یاس برای دانلود

 

چند اهنگ بسیار زیبا از یاس برای دانلودبا حجم بسیار کم

                                              

                                                ساسان همراه یاس.برو      

                                                 یاس همراه نیما.سخته

                                                زضا صادقی همراه یاس

                                               بیا با من

                                               بزارین بکشمش